Metodologies-Activitats específiques d'ensenyament aprenentatge

A l'escola pretenem que l'alumnat aprengui a aprendre i per això s'apliquen metodologies diverses, actives, creatives i obertes.

Ensenyem intentant partir dels interessos de l'alumnat i tenint present l'actualitat.

Es creu en la importància del treball manipulatiu i de l'observació directa.

Volem assolir l'educació integral de l'alumnat i fomentar el treball sobre valors i hàbits.

Fem diferents modalitats d'intervenció: desdoblaments de grups, reforç individual i en petit grup dins i fora de l'aula, dos mestres per aula, etc.

Educació Artística-musical. Participació en la UDI (unitat didàctica interdisciplinar), cantata de 4t, Sonaescola-batukada a 5è, audicions musicals i setmana de la música...

Impuls de l'anglès. S'introdueix l'anglès a educació infantil. Metodologia AICLE en diverses unitats de medi al cicle superior (SCIENCE).

Ús de les noves tecnologies. per tal de desenvolupar la competència digital: pissarres digitals a les aules, carro de portàtils, aula d'informàtica, canons, ordinadors a les aules.

Educació en valors. Activitats d'interelació amb centres de la gent gran i escola d'educació especial. Sessions de tutoria amb els alumnes a primària,

Potenciació de la Lectura. Activitats de padrins de lectura, hora del conte, tallers d' estratègies de comprensió lectora, visites d'autors...

Impuls de la competència comunicativa. Aprendre a parlar en públic, dialogar , opinar.

Desenvolupament de les habilitats per conduir el propi aprenentatge. Treballs per projectes, treball cooperatiu, tècniques d'estudi, resolució de problemes.

Tallers de plàstica interelacionant els alumnes del nivell o cicle.
Racons de Joc simbòlic a E.Infantil.
Maleta viatgera. Eina de comunicació família – escola.

Escola Garcia Fossas
Carretera de Manresa,65 · 08700 Igualada · Telf 93 803 00 43
Blocs de l’escola