Projectes

  • Projecte de biblioteca escolar que dinamitza les activitats relacionades en el PLEC (Pla de lectura de centre) .
  • Centre pilot del Pla d'Impuls de la Lectura del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Projecte Aprenentatge-servei amb la FAP (Fundació Privada Àuria), el qual consisteix en treball de l'hort i jocs de pati.
  • Projecte EURONET. És un projecte europeu per tal de potenciar l'estalvi energètic a l'escola.
  • Projecte de l'hort escolar gestionat pels alumnes.
  • Pla Català de l'Esport. Per potenciar la pràctica de l'esport.
  • Projecte musical SONAESCOLA- BATUCADA, amb l'Escola de Música d'Igualada.
  • Projecte “Fem noves amistats”. Per potenciar la interelació d'alumnes.
  • Projecte de Reutilització de llibres de text .
 
 
Escola Garcia Fossas
Carretera de Manresa,65 · 08700 Igualada · Telf 93 803 00 43
Blocs de l’escola