les nostres activitats

Graella d'extraescolars

Infantil (P3, P4 i P5)

Entreteniment
Esports
Artistiques
Estudi
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
07:15 a 09:00
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
12:00 a 13:00
Anglès (P5)
Teatre (P3)
Teatre (P4)
Esport Joc (P3 -P4-P5)
Ludoteca (P3 - 6è)
Teatre (P5)
Anglès (P4)
Anglès (P3)
Ludoteca (P3 - 6è)
Anglès (P5)
Respirem (P4 - P5)
Teatre (P4)
Teatre (P3)
Ludoteca (P3 - 6è)
Anglès (P4)
Anglès (P3)
Teatre (P5)
Esport Joc (P3 -P4-P5)
Ludoteca (P3 - 6è)
Piscina (P4-P5)
Ludoteca (P3 - 6è)
17:00 a 18:00
Esport Joc (P3 -P4-P5)
Artistes (P5 )
Ludoteca (P3 - 6è)
Artistes (P3 - P4)
Ball Modern (P5)
Ball Modern (P3-P4)
Ludoteca (P3 - 6è)
Esport Joc (P3 -P4-P5)
Artistes (P5 )
Ludoteca (P3 - 6è)
Ball Modern (P5)
Artistes (P3 - P4)
Ludoteca (P3 - 6è)
Esport Joc (P3 -P4-P5)
Ludoteca (P3 - 6è)
18:00 a 19:00
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Pots descarregar des d'aqui els fulls d'inscripció a les activitats

Primaria (1er - 6è)

Entreteniment
Esports
Artistiques
Estudi
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
07:15 a 09:00
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
12:00 a 13:00
Anglès (1r)
Anglès (2n)
Anglès (5è)
Anglès (6è)
Poliesportiu 1r-6è
Respirem (3r - 4rt)
Poliesportiu (3è a 6è)
Ludoteca (1r - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
Graella d'extraescolars
Anglès (3r)
Anglès (4rt)
Respirem (1r - 2n)
Patinatge (5è - 6è)
Ping - pong (5è - 6è)
Poliesportiu (1r-2n)
Ludoteca (1r - 6è)
Biblioteca ( 2n - 6è)
Piscina (2n - 6è)
Poliesportiu (5è - 6è)
Escacs (1r - 6è)
Balls Tradicionals (3r - 6è)
Poliesportiu femení (3r - 6è)
Ludoteca (1r - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
Anglès (1r)
Anglès (2n)
Anglès (5è)
Anglès (6è)
Patinatge (3r - 4rt)
Ping - pong (3r - 4r)
Ludoteca (1r - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
Anglès (3r)
Anglès (4rt)
Respirem (5è - 6è)
Patinatge (1r - 2n)
Ping pong (1r- 2n)
Poliesportiu (3r-4t)
Piscina 1r
Ludoteca (1r - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
17:00 a 18:00
Defensa (1r - 3r)
Ball Modern (3r-6é)
Poliesportiu femení (3r - 6è)
Dibuix artístic (3r - 6è)
Artistes (1r - 2n)
Ludoteca (P3 - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
Ball Modern (1er - 2n)
Poliesportiu (3r-4t)
Poliesportiu (5è - 6è)
Robòtica ( 1r-2n) 1,5h
Ludoteca (P3 - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
Robòtica (3r - 4t) 1,5h
Ball Modern (3r-6é)
Iniciació Esportiva (1r)
Iniciació Espotiva ( 2n)
Artistes (1r - 2n)
Ludoteca (P3 - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
Ball Modern (1er - 2n)
Poliesportiu (3r-4t)
Poliesportiu (5è - 6è)
Robòtica (5è-6è) 1,5h
Teatre (1r-3r)
Ludoteca (1r - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
Defensa (4t - 6è)
Iniciació Esportiva (1r)
Teatre (4r - 6è)
Iniciació Espotiva ( 2n)
Ludoteca (P3 - 6è)
Biblioteca ( 2n a 6è)
18:00 a 19:00
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Ludoteca (P3 - 6è)
Pots descarregar des d'aqui els fulls d'inscripció a les activitats