Preu menjador 2020-2021

Preu menjador fix 6,19 €/dia (3 o més dies a la setmana)
Preu menjador esporàdic 6,55 €/dia