Ludoteca Setembre curs 21/22

Extraescolar setembre
A partir del 5 de setembre es farà servei de ludoteca, al matí, per donar servei d'acollida, de 7.15h a 9.00h.

L'acollida matinal cobreix la franja horària de 7.15 h a 9.00 h. Podeu fer ús d'aquesta acollida en diferents franges:
de 7.15 h a 9.00 h
de 7.30 h a 9.00 h
de 8.00 h a 9.00 h
de 8.30 h a 9.00 h
IMPORTANT; per motius organitzatius, no es podrà accedir a la ludoteca passades les 8.30 hLes activitats extraescolars per curs vinent 20222/23, començaran el dilluns 3 d'octubre.