Preu menjador 2022-2023

El preu del servei de menjador FIX serà de 6,54 €/dia. (Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana, com a mínim 1 dies per setmana )
El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de 7.19 €/dia