Projectes del Menjador

Entenem el nostre menjador  com un espai complementari de l’entorn familiar, per aquest motiu dissenyem els projectes entenent l’infant des de la seva globalitat, posant-lo al centre de l’acció educativa.

Treballem a través de l’autogestió, per tal d’afavorir aprenentatges positius de convivència i d’autonomia.

Creem espais de participació real, activa i directa!

A la pràctica, com ho duem a terme?

PROJECTES DEL MENJADOR. Concretem els projectes de menjador (educatiu i alimentari) i els seus objectius tenint en compte les necessitats dels infants

    • El menjador que jo somio. Decidim, conjuntament, amb els nens i nenes el projecte de dinamització de patis
    • Conviure a l’escola. Acordem, seguint el NOFC de l’Escola el nostre pla de convivència