Documents i circulars

Normativa de funcionament d'extraescolars i la carta de compromís

NORMATIVA FUNCIONAMENT D’ EXTRAESCOLARS. CARTA DE COMPROMÍS AFA GARCIA FOSSAS Juliol 2022  

 1. La inscripció es farà mitjançant la plataforma del tpv.
 
 1. Les activitats començaran el mes d’octubre i finalitzaran al maig.
 
 1. Per assistir a les activitats, s'haurà de ser soci d'AFA (25 €/ família), estar al corrent de pagament, i fer l'assegurança obligatòria (5 € l'any/alumne) .
 
 1. Els grups s'ompliran per ordre d'inscripció. En cas que un grup s'ompli, es farà una llista d'espera. Ens reservem el dret a suprimir una activitat que no tingui el nombre mínim
d'inscrits  
 1. El procés d'inscripció fins el 18 de juliol servirà per començar a fer els grups per garantir els millors professionals per cada activitat. La inscripció romandrà oberta. En cas de no
arribar al mínim d'inscrits se us comunicarà per correu electrònic (ALERTA correus en SPAM o similar)  
 1. Els pagaments de les activitats es realitzaran a través de la plataforma tpv. El pagament es fa a principi de mes, abans del dia 7.
 
 1. En cas de NO poder assistir un dia a l'activitat cal comunicar-ho a l'AFA pel correu ampa@garcia-fossas.com o al monitor.
 
 1. En cas de voler donar-vos de baixa cal notificar-ho a l’AFA abans del dia 20.
 
 1. No es retornarà l'import dels dies que un infant no assisteix a una activitat, ja sigui per malaltia o confinament.
 
 1. Sí que es descompten del rebut mensual les hores que l'alumne no realitzi l'extraescolar perquè fa S.E.P. a l'escola.
 
 1. En tot moment els/les alumnes han de mantenir un vocabulari adequat i mostrar respecte cap als monitors/es, professors/es, companys/es i resta del personal que treballa al centre.
 
 1. Pel benestar i aprofitament de l’activitat per part de tothom, s’ha de vetllar perquè el seu fill/a tingui una actitud de respecte; en el cas que no sigui així, es farà un avís per
escrit. Després de diversos avisos, si no millora, se’l donarà de baixa de l’activitat sense retornar l’import pagat.  
 1. Per sortir del centre durant l’activitat extraescolar, els/les alumnes han de portar el justificant dels pares/mares o tutors/es legals.
 
 1. Els materials que es fan servir s’han de respectar sempre.