Artistes 1er Trimestre

Els artistes abans de festes han treballat de valent i aquí veureu una mostra del que han fet.

També, com no, els Tres Tombs ha tingut el seu espai a artistes, fent des de cavalls a carros.