Anglès ( P3 a 6é)

Enguany hem contractat els serveis d’una nova acadèmia especialitzada per als extraescolars d’idiomes. Apostem per un extraescolar més reglada, amb una programació i una metodologia pensada per a cada etapa dels infants i nivell.

Les noves extraescolars d’anglès posen èmfasi en la comunicació com a base de treball a l’aula i giraran entorn de projectes temàtics trimestrals o semestrals. Tots els cursos se centren en l’adquisició de la llengua de manera natural i instintiva, on la parla serà la manera més productiva d’aprendre.
Totes les classes segueixen una estructura molt definida on predominen les activitats comunicatives (listening & speaking), sempre obertes a adaptar-se a tots els alumnes per tal d’aconseguir els objectius proposats en cada nivell.

A 4rt

Ens prepararem per poder entendre els exàmens STARTERS de la Universitat de Cambridge, llegint frases curtes, reconeixent i lletrejant paraules; escoltarem ” listenings” ,  respondrem a preguntes personals i seguirem instruccions senzilles de l´ examinador ( put the duck next to the boat )

A 5è

Ens prepararem pel següent examen , MOVERS de la Universitat de Cambridge, introduint el temps passat, llegint textos i històries en aquest temps. Escoltarem ” listenings “, identificarem diferències entre dibuixos i triarem l´element diferenciador en una sèrie.

A 6è

Ens prepararem per l´examen FLYERS de la Universitat de Cambridge, on s´intensifica en el temps passat i s´introdueix el “present perfect” a nivell escrit i de listening. Trobarem la diferència entre 2 dibuixos, preguntarem i respondrem entre 2 persones, objectes o situacions a nivell oral.

 

 

Anglès (6è)

Ens prepararem per l´examen FLYERS de la Universitat de Cambridge, on s´intensifica en el temps passat i s´introdueix el “present perfect” a nivell escrit i de listening. Trobarem la diferència entre 2 dibuixos, preguntarem i respondrem entre 2 persones, objectes o situacions a nivell oral.

 

Anglès (5è)

Ens prepararem pel següent examen , MOVERS de la Universitat de Cambridge, introduint el temps passat, llegint textos i històries en aquest temps. Escoltarem ” listenings “, identificarem diferències entre dibuixos i triarem l´element diferenciador en una sèrie.

 

Anglès (4rt)

Ens prepararem per poder entendre els exàmens STARTERS de la Universitat de Cambridge, llegint frases curtes, reconeixent i lletrejant paraules; escoltarem ” listenings” ,  respondrem a preguntes personals i seguirem instruccions senzilles de l´ examinador ( put the duck next to the boat )

Anglès (3r)

Apostem per un extraescolar d’anglès  amb una programació i una metodologia pensada per a cada etapa dels infants i nivell.

Les noves extraescolars d’anglès posen èmfasi en la comunicació com a base de treball a l’aula i giraran entorn de projectes temàtics trimestrals o semestrals. Tots els cursos se centren en l’adquisició de la llengua de manera natural i instintiva, on la parla serà la manera més productiva d’aprendre.
Totes les classes segueixen una estructura molt definida on predominen les activitats comunicatives (listening & speaking), sempre obertes a adaptar-se a tots els alumnes per tal d’aconseguir els objectius proposats en cada nivell.

Anglès (2n)

Apostem per un extraescolar d’anglès  amb una programació i una metodologia pensada per a cada etapa dels infants i nivell.

Les noves extraescolars d’anglès posen èmfasi en la comunicació com a base de treball a l’aula i giraran entorn de projectes temàtics trimestrals o semestrals. Tots els cursos se centren en l’adquisició de la llengua de manera natural i instintiva, on la parla serà la manera més productiva d’aprendre.
Totes les classes segueixen una estructura molt definida on predominen les activitats comunicatives (listening & speaking), sempre obertes a adaptar-se a tots els alumnes per tal d’aconseguir els objectius proposats en cada nivell.

Anglès (1r)

Apostem per un extraescolar d’anglès  amb una programació i una metodologia pensada per a cada etapa dels infants i nivell.

Les noves extraescolars d’anglès posen èmfasi en la comunicació com a base de treball a l’aula i giraran entorn de projectes temàtics trimestrals o semestrals. Tots els cursos se centren en l’adquisició de la llengua de manera natural i instintiva, on la parla serà la manera més productiva d’aprendre.
Totes les classes segueixen una estructura molt definida on predominen les activitats comunicatives (listening & speaking), sempre obertes a adaptar-se a tots els alumnes per tal d’aconseguir els objectius proposats en cada nivell.

Anglès (P5)

Aproximació a l’anglès des d’un vessant lúdic i actiu, fent èmfasi en l’aspecte comunicatiu, tant productiu com receptiu. L’anglès serà l’única llengua vehicular que es farà servir.

Anglès (P4)

Aproximació a l’anglès des d’un vessant lúdic i actiu, fent èmfasi en l’aspecte comunicatiu, tant productiu com receptiu. L’anglès serà l’única llengua vehicular que es farà servir.