Artistes ( P3 a 2n)

Aprendrem a desenvolupar les nostres dots d’artistes plàstics i creatius.