Artistes (P3 – P4)

Aprendrem a desenvolupar les nostres dots d’artistes plàstics i creatius.