Robótica

Formar alumnes amb coneixements i aptituds que els ajudin a créixer personal i professionalment, a través de les activitats extraescolars de robòtica i teconologia. Donar a conèixer professions relacionades amb la tecnologia: els alumnes saben què fa un fisioterapeuta, un arqueòleg, un advocat, però desconeixen qué fa un enginyer o un programador.