Menjador

La comissió de menjador dona suport als responsables del dia a dia del menjador. També controla que les condicions del contracte del servei de menjador es compleixin i vetllen, juntament amb les monitores i direcció de l’escola , per al bon funcionament del servei