Pati

De forma conjunta, AFA i escola s’encarreguen de projectar les millores que els patis de la nostra escola necessiten. La comissió vetlla pel manteniment de les estructures i elements del pati.