Verda

És l’escola sostenible, actua juntament amb ‘escola. L’escola mira de fer gestos pel medi ambient, gastar menys energia, bons hàbits en residus, etc. Es tracta de gestionar totes aquelles iniciatives que ens ajudin a ser una escola sostenible. L’any passat vam portar a terme el control de les temperatures a les aules per tal de fer una escola més confortable tèrmicament.