Xerrades

Durant l’any s’organitzen xerrades per a pares a l’escola. Aquesta comissió s’encarrega de la seva organització. Detectar els temes que poden ser més interessants dintre del àmbit de l’educació i la família, contactar amb ponents, organitzar taules rodones .