1

Els mesos de juny i setembre adaptem els serveis d’extraescolars per fer més conciliable l’horari laboral amb l’horari intensiu.