6

Fem aportacions econòmiques a l’escola: llibres, material, estructures…, etc. segons sigui convenient cada curs en funció dels seus projectes.