7

Organitzem conjuntament amb l’escola el Projecte de Reutilització de llibres de text.