Comportament Exemplar

Comportament exemplar durant tot el curs, tant grans com petits, valoren com ha anat el dia des de diversos punts de vista: neteja el menjador, respecte del material, respecte als companys, respecte a les monitores i comportament a l’hora de dinar. D’aquesta manera poden reflexionar sobre les actituds pròpies , i les dels companys, per tal de canviar allò que no sigui correcte, o seguir amb l’actitud adequada. Aquí teniu les fotos dels diferents guanyadors i de com fem el recompte.