Dinar ” amagat”

Unes pistes trobareu, pel dinar del divendres que gaudireu!!!

El DINAR AMAGAT, és una activitat on han de buscar totes les peces de les fotografies per tal de saber que dinarem el divendres de carnaval!!!