Fish revolution

Durant tot el curs anirem treballant els diferents peixos, mitjançant el projecte Fish revolution i mensualment construirem el projecte.