Activitats i Espais

ACTIVITATS QUE ES REALITZEN I ESPAIS DELS QUE DISPOSEM: 

I3: Utilitzem el pati a 2n hora (de 13h-14h), on fem activitats lliures i utilitzem material de sorral ja designat per cada grup o activitats dirigides. I de 14h a 14:50h aproximadament, entrem a l’aula o a l’estància del menjador per fer activitats i jocs de taula. 

Des de I4 a 6è: Utilitzarem el pati com a espai habitual per tots els cursos, on es faran jocs dirigits i lliures. En algunes ocasions utilitzem un espai lliure del menjador, per tal de fer alguna manualitat sinó, aquestes es faran al pati.

 

Els dies de pluja anirem a les aules, com excepció, separant els grups estables en aquella estància i netejant les zones. 

Diferents moments habituals: Pati infantil, pati primària, dies de pluja, raconets d’infantil i a taula!! A cada apartat podreu accedir a les diferents carpetes, on anirem ficant més fotos durant el curs.