Fons Social

La comissió social està formada per representant de famílies i la direcció del centre. Es tracta d’una comissió que penja del Consell escolar. Aquesta comissió gestiona un fons comú per tal de facilitar l’accés al material i sortides escolars a tots els infants. la gestió és interna i confidencial.  L’objectiu; igualtat d’oportunitats per  tots els infants del centre.