Xadall

La comissió de xandall  ha dissenyat el projecte de canvi de xandall de l’escola durant el 2019.